neděle 27. dubna 2014

Vzděláváme experty - lekce první: PLÁČ

Tracy G. Cassels - psycholožka provozující populární stránky www.evolutionaryparenting.com

Sérii článků s názvem Educating the Experts sepsala jako odpověď a zároveň výzvu americkým autorům knih o péči o děti a o výchově, aby je poučila o vědecky relevantních (důkazy podložených) faktech z vývojové psychologie. I my v České republice máme své experty, i my často slýcháme rady, které jsou více pověrami než čímkoliv jiným a které poškozují psychiku dítěte a celkově vztah mezi rodiči a dítětem. Tracy byla tak milá a dala nám svolení k publikaci v češtině. Děkujeme.

Experti radí...
 
Vy, kdo si říkáte "zaříkávači dětí" a „experti“ na to, jak dostat děti do postele. Vy, kdo píšete knihy, v nichž učíte rodiče, jak přesně se mají starat o své děti – zdá se mi, že si potřebujete trochu oprášit své znalosti. Když vidím matky nakupovat vaše knihy, nebo poslouchat vaše vystoupení v televizi, kde udílíte „rady", myslím s pohnutím na děti těch rodičů, kteří slepě následujÍ vaše doporučení. Vyslovujete teorie, které by nikdy neměly zaznít, a rodiče se pak řídí vašimi radami, protože nemají k dispozici žádné jiné, lepší, a doufají, že pro své dítě dělají to nejlepší. A to bez ohledu na nepřeberné množství vědeckých důkazů, které vám naznačují, že vaše metody jsou nejen špatné, ale mohou děti skutečně poškodit. Napadlo mě, že když jsem doktorandka vývojové psychologie s přístupem ke každému recenzovanému časopisu, mohla bych vám nabídnout zdarma (slovo, které vy nepoužíváte) poučení o nesčetných tématech rodičovství, o kterých tak rádi píšete. Zpočátku jsem si myslela, že to bude jednorázová lekce pokrývající vše, ale pak jsem si uvědomila, že je to bláznovství a bylo by to příliš dlouhé na jednu vyučovací hodinu - budete zřejmě potřebovat čas, abyste vše integrovali, a dozvěděli se, o co tady vlastně běží, než opět začnete kázát k davům. A tak to uděláme v průběhu několika lekcí, z nichž každá bude pokrývat jedno téma.Kde začít ? Přemýšlela jsem o tom a rozhodla se, že začneme historií toho, co víme o pláči. Vzhledem k tomu, že vaše největší poslání je ukončit dětský pláč ať už je to ve dne nebo v noci, zdá se, že budete potřebovat trochu více porozumění pro důvody proč děti pláčou, a také co to znamená, když dítě nepláče. Tak pojďme na to...

Proč dítě pláče?


Na to je jednoduchá odpověď - aby jeho potřeby byly uspokojeny. Chceme-li odpovědět komplexněji, musíme začít konstatováním, že pláč je jediná forma komunikace, kterou malé děti mají k dispozici (než se začnou učit vokalizovat nebo znakovat), a evolučně se vyvíjel tak, aby ho rodiče chtěli ukončit. (Za zmínku stojí, že rodiče mohou reagovat na náznaky jejich dítěte tím, že provedou co dítě potřebuje, ale tyto náznaky nejsou přesně řečeno formou komunikace, pokud nejsou provedeny dítětem s výslovným záměrem sdělit jiným to, co dítě právě potřebuje). Pláč vás tahá za uši a bolí vás z něj srdce, a to vše proto, abyste reagovali na potřeby vašeho dítěte okamžitě, ne proto, abyste je ignorovali v naději, že pláč brzy skončí. A v závislosti na typu pláče (protože vaše dítě bude mít různé pláče pro různé potřeby), se bude lišit také očekávání dítěte na to, jak budete reagovat. Vždy však bude očekávat, že budete reagovat. Nezáleží na tom zda spíte nebo ne, nebo zda vaše dítě spí, fyziologicky bude dítě plakat vždy, když něco potřebuje. Výjimkou je když a) dítě bylo vycvičeno neplakat b) je ve fyziologickém stavu, který snížuje jeho schopnost plakat. Vy všichni experti, i když třeba tvrdíte, že jste proti „vyplakávání“, prosazujete různé formy opuštění plačícího dítěte. A vy všichni podporujete způsoby "výcviku", aby vaše dítě neplakalo. Takže ve skutečnosti navrhujete ignorovat potřeby dítěte a vycvičit je k tomu, aby vám přestalo své potřeby sdělovat. Je nesmírně důležité, abyste plně pochopili klíčovou roli, kterou hraje pláč v životě kojence.


Odpověď na to proč děti pláčou je tedy velmi jednoduchá. Většina lidí si je na nějaké úrovni vědoma toho, co pláč znamená, a proto matky vymění dítěti plenu, nebo si dítě dají na hruď (i když je předtím zrovna nakrmily), a to vše ve snaze uspokojit jeho potřeby. Je třeba si ale položit jinou důležitou otázku- co je příčinou toho, že dítě nepláče nebo přestane plakat?

Proč dítě přestane plakat ?

Myslíte že odpověď na tuto otázku je ve vašich knihách, ve vašich výchovných metodách, ve vašem poradenství.
Myslíte si to proto, že předpokládáte, že když dítě přestane plakat, tak je v pořádku. Nebo že pokud po dvou týdnech výcviku dítě již nepláče před usnutím, tak se poučilo o tom, kdy se chodí spát a zvládlo večerní rutinu. Většinou to ale není ten případ, ke škodě všech dětí, které musí snášet vámi doporučené postupy. Proč tedy děti opravdu přestanou plakat ?

a) nejlepší odpověď pro dítě je, že byly uspokojeny jeho potřeby. Dítě má hlad a maminka je nakrmila. Dítě mělo mokré pleny a dostalo suché. Úžasné na tom je, že ošetření potřeb dítěte neprodleně snižuje zdravým způsobem pláč v dlouhodobém horizontu. Mary Ainsworth a Silvia Bell, dvě vývojové psycholožky, provedly v roce 1970 longitudinální studii na Johns Hopkins University kde sledovaly jak matky reagovaly na pláč svých děti, a jaký to mělo vliv na jejich pozdější kojenecké chování [ 1 ]. Zjistily, že čím rychleji matka reaguje na pláč svého dítěte, bez ohledu na to, jak efektivní byla v utišení pláče v daném okamžiku, tím méně dítě plakalo později. Kromě toho také zjistily, že nejefektivnější byl na ukončení pláče v rámci jedné epizody kontakt s matkou (tj. dotek). Abychom to shrnuli, když jsou uspokojeny potřeby, děti přestanou plakat. Kromě toho, čím lépe rodič reaguje na pláč dítěte, tím se snižuje pravděpoodobnost pláče v budoucnosti. V návaznosti na to co už víme dokazuje obsáhlý výzkum teorie vazby, že čím citlivější je rodič k potřebám dítěte v prvním roce života, tím bezpečnější je vazba jeho dítěte a tím je lepší vztah mezi dítětem a rodičem [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] .

Se stejným záměrem zkoumala Dymphna van den Boom míru intervence u matek dráždivých šestiměsíčních dětí se zaměřením na zvýšení mateřské vnímavost a citlivosti[ 6 ] . Na konci tříměsíční intervence zjistila, že matky v intervenční skupině byly citlivější, lépe reagovaly a stimulovaly dítě než matky v kontrolní skupině, a dále, že děti těchto matek bylo více společenské, schopny lepší sebekontroly, byly zvídavější a také plakaly méně než jejich protějšky z kontrolní skupiny. Účinky mateřské reakce na chování dítěte lze pozorovat i u starších věkových kategorií. Maayan Davidov a Joan Grusec zkoumali mateřskou vřelost a reakce
matek na úzkost ve vztahu k 6-8 letým dětem a zjistili, že větší citlivost k utrpení (ne však vřelost) je určující pro míru dětské empatie, prosociální chování a negativní regulaci afektu (což by v kojeneckém věku znamenalo pláč) [7 ] .

Proč tomu tak je? Máte vy experti všichni pravdu v jedné věci – děti se učí a učí se rychle. Mýlíte se ale v tom co se učí. V raném období je jedinou věcí, kterou dítě bude opravdu internalizovat poznání, zda na ně někdo reagoval a staral se nebo ne, a to taky bude hrát roli v jeho budoucím chování- včetně pláče, empatie, a pomoci jiným. Umíme jen to, co jsme se naučili, a tak dítě, které se učí lásce, soucitu a citlivosti v tom bude pokračovat ve svém vlastním chování, zatímco dítě, které poznalo zanedbávání se jednoduše stáhne do sebe. Zkusme to lépe pochopit...b ) Druhou příčinou, proč dítě nemůže plakat může být nějaký fyziologický nebo fyzický důvod, který mu v tom brání. Nejběžnější jsou drastické změny v teplotě, konkrétně přehřátí. Dítě bude plakat pouze do určité úrovně přehřátí, pokud se ale přehřátí zvyšuje, pláč klesá, protože úsilí které je zapotřebí k pláči zvyšuje tělesnou teplotu ještě více, což vede k ještě většímu nárůstu teploty a to je v protikladu k pocitu pohody u kojenece. Jeden z vás expertů (dívám se na vás paní Tizzie Hall), velmi podporoval spoustu vrstvení, které mělo chránit děti před probuzením uprostřed noci, protože předpokládal, že dítě se budí kvůli chladu (ne kvůli nesčetným výhodám výživy a útěchy u prsu). Jaká jsou rizika přehřátí u dítěte? Nebezpečí přehřátí, nebo hypertermie, záchvaty, kóma, neurologické poškození a smrt [ 8 ] . Případová studie z konce sedmdesátých let zjistila, že závažná onemocnění 5 dětí (4 z nich zemřely), která zahrnovala horečku, šok a křeče před smrtí, byla s největší pravděpodobností způsobena přehnaně teplým zavinutím dětí, které vedlo k úžehu [ 9 ]. K dispozici je také dostatek důkazů o tom, že hypertermie hraje roli v syndromu náhlého úmrtí dítěte [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] , takže je velmi důležité mít na paměti obecné pravidlo, že děti by na sobě měly mít o jednu vrstvu víc než dospělí a to je vše . Tím, že podporujete postupy, které vedou k přehrátí dětí, můžete nejen snížit jejich schopnost plakat, ale také zvýšit riziko úmrtnosti .


c ) No a poslední a nejpravděpodobnější důvod je že dítě přestane plakat během „nácviku“ protože to vzdá nebo zjistí, že se o ně nikdo nestará. Pokud vidíte plačící dítě jako bytost, která se vámi snaží manipulovat (a tako to vidí většina z vás), budete to považovat za pozitivní výsledek. Ve skutečnosti byl toto prominentní pohled na chování dětí v polovině dvacátého století, kdy bylo rodičům opakováno, aby nebrali děti na ruce, protože je tím zkazí a promění v malé tyrany [ 13 ] . Tento pohled převládal od dob kdy teorie učení převzala žezlo v psychologii (demonstrovala, že lidské chování se vyvíjí ve vztahu k odměně a selhání). John B. Watson byl prvním psychologem, který prosazoval behaviorismus jako formu učení, a který ho taky jako první rozšířil i na dětství svým slavným experimentem "Malý Albert". Experiment „Malý Albert“ byla případová studie prokazující vznik podmíněného reflexu (přesně to, co všichni navrhujete ve svých knihách) na osmiměsíčním chlapci.
Malý Albert
V této studii byl malý chlapec učen, aby se bál bílých krys. Chlapec byl umístěn na matraci v místnosti, ve které se svobodně pohyboval bílá laboratorní krysa. Na počátku chlapec nevykazoval vůbec žádný strach z krys. Když se ale krysy pokusil dotknout, Watson a jeho asistent Rayner udeřili kladivem na ocelovou tyč, aby Alberta vyděsili a přiměli jej k pláči. A pokračovali v tom pokaždé, když chlapec sáhl na krysu. Nakonec se Albert se snažil dostat od krys pryč, což dokazuje, že se podařilo vytvořit podmíněnou reakci a Albert se krys bál. Kupodivu se také ukázalo, že o dva týdny později Albert vykazoval úzkost vůči jakémukoliv chlupatému objektu, což ukazuje že jeho podmíněná reakce se zobecnila a udržela [14] . Na základě této práce a silné víry v behaviorismus psal Watson také o výchově dětí [ 15 ]. Důraz kladl na zachování citového odstupu od dětí, aby se nezkazily; byla to jeho práce, která vedla k propagaci rodičovského přístupu, kdy se rodiče neměli dotýkat dětí příliš často (později bohužel připustil, že lituje toho že psal o chování dětí, protože si uvědomil, že k této práci neměl dostatečné znalosti, ale škoda už byla hotová).
Takže ano, můžete naučit vaše dítě že nebude plakat tak, že s ním nacvičíte podmíněnou reakci, aby neplakalo. To že nebudete reagovat dětem řekne, že křik jim nepomůže dostat to, co potřebují . I když to všechno můžete vnímat jako pozitivní, má to velmi závažný důsledek - naučenou bezmocnost. Koncept naučené bezmocnosti navrhl Martin Seligman v reakci na behaviorismus. Seligman pracoval se psy a zjistil, že se nechovají tak, jak behaviorismus předpokládal, že se budou chovat při vyvolání podmíněné reakce[ 16 ] . Konkrétně vytvářel podmíněnou reakci psů na elektrický šok. Ve dvou skupinách byli psi uvázáni společně tak, že pouze jeden měl kontrolu nad tím, kdy elektrické šoky skončí. U druhého psa to bylo zdánlivě náhodné. Seligman (a Maier, jeho partner v těchto experimentech) zjistili, že skupina psů, kteří neměli kontrolu nad ukončením šoků vykazovala chování podobné klinické depresi u dospělých. Důležité je, že když se tito psi dostali do situace, v níž měli kontrolu nad tím, co se děje, stejně nejednali - prostě seděli a vzdali se jakékoliv akce. Tyto výsledky byly replikovány s jinými zvířaty, včetně dětí (i když v benigním paradigmatu) [ 17 ] , všechny se stejným zjištěním – jakmile jednou zvířata a děti zjistili, že nemají kontrolu, přestali se pokoušet ovlivnit své okolí a to i tehdy, když se prostředí změnilo. Vyplakávání, striktní harmonogramy, předpoklad, že se s vámi dítě snaží manipulovat – to vše vede k odstranění jediné kontroly kterou dítě nad svým životní prostředím má. Pláč je pro dítě hlavní formou kontroly a musíme s ním zacházet se stejným respektem jaký bychom prokazovali kterémukoliv dospělému s ohledem na jeho potřeby. Pokusy, které by vystavily děti nebezpečí se sice neprovádějí, ale známý psycholog Dr. Kevin Nugent našel mnoho depresivních symptomů u dětí, u nichž chybí komunikace s rodiči. Rodiče, kteří nejsou schopni reagovat nebo jsou prostě odmítaví vůči pokusům dítěte o komunikaci mají děti, které zobrazují klasické příznaky těžké deprese [ 18 ] .


Stručně řečeno, pokud nereagujeme na pokus kojence o komunikaci, docílíme toho, že děti tyto pokusy přinejmenším vzdají, případně budou projevovat dlouhodobou naučenou bezmocnost. Tento typ neplakání je škodlivý pro dlouhodobou psychickou pohodu miminka, bez ohledu na to jak prospěšný může být v daném okamžiku pro mámu a tátu.

Závěry

Doufám, že jste se dnes naučili, že a) pláč je jednoduše formou komunikace a pro dítě je tato forma komunikace primární a b ) že ne všechny formy „neplakání“ mají stejný význam. Děti se potřebují naučit, že mají kontrolu nad svým prostředím a můžou ovlivňovat změny ve svém životě; také potřebují vědět, že jsou milovány a že je o ně pečováno. Miminka s rodiči nemanipulují- ve skutečnosti něčeho takového nejsou schopna, a Mary Ainsworth ve svém díle dalekosáhle prokázala, že zde rozhodně nejde o manipulaci. Pláč vede ke komunikaci mezi pečovatelem a dítětem a tato komunikace vede časem k přirozené redukci pláče [ 1 ] [ 2 ]. A pro vás je důležité si uvědomit, že skutečnost, že dítě přestalo plakat není vždy dobrá věc . Ve skutečnosti jediný zdravý způsob ukončení pláče je ten, která vyplývá z uspokojení potřeb dítěte. Další možnosti buďto vystavují dítě buď riziku onemocnění nebo úmrtí ( hypertermie ) nebo psychologického poškození (naučená bezmocnost). ( Zapamatujte si, že také dochází k neurologickému poškození, ale k tomu se dostaneme v jiné lekci o vyplakávacích technikách.)

Tímto se nakonec dostáváme k tématu druhé lekce- Jaké jsou potřeby dítěte? Hlavní myšlenkou vašich programů je tvrzení, že rodiče mohou nechat své dítě plakat, protože všechny jeho potřeby byly naplněny. Ale to je špatný předpoklad, takže čekejte na další díl...

[1] Bell SM & Ainsworth MSD. Infant crying and maternal responsiveness.  Child Development (1972); 43: 1171-1190.
[2] Ainsworth MDS. The development of infant-mother attachment. In BM Caldwell & HN Ricciutti (Eds.), Review of child development research (1973) (Volume 3, pp 1-94); Chicago: University of Chicago Press.
[3] Egeland B & Farber EA. Infant-mother attachment: Factors related to its development and changes over time. Child Development (1984); 55: 753-771.
[4] Isabella RA & Belsky J. Interactional synchrony and the origins of infant-mother attachment: A replication study.  Child Development (1991); 62: 373-384.
[5] Isabella RA, Belsky J, & von Eye A. The origins of infant-mother attachment: An examination of interactional synchrony during the infant’s first year. Developmental Psychology (1989); 25: 12-21.
[6] van den Boom DC. The influence of temperament and mothering on attachment and exploration: An experimental manipulation of sensitive responsiveness among lower-class mothers of irritable infants.  Child Development (1994); 65: 1457-1477.
[7] Davidov M & Grusec JE.  Untangling the links of parental responsiveness to distress and warmth to child outcomes.  Child Development (2006); 77: 44-58.
[8] Waldron S & MacKinnon R. Neonatal thermoregulation. Infant (2007); 3: 101-104.
[9] Bacon C, Scott D, & Jones P. Heatstroke in well-wrapped infants. The Lancet (1979); 313: 422-425.
[10][10] Nelson EAS, Taylor BJ, & Weatherall IL. Sleeping position and infant bedding may predispose to hyperthermia and the sudden infant death syndrome.  The Lancet (1989); 333: 199-201.
[11] Ponsonby AL, Dwyer T, Gibbons LE, Cochrane JA, Jones ME, & McCall MJ. Thermal environment and sudden infant death syndrome: case-control study. British Medical Journal (1992); 304: 277.
[12] Kleemann WJ, Rothamel T, Troger HD, Poets CF, & Schlaud M. Hyperthermia in sudden infant death. International Journal of Legal Medicine (1996); 109: 139-142.
[13] US Children’s Infant Bureau pamphlets (1924).
[14] Watson JB & Rayner R. Conditioned emotional reactions. Journal of Experimental Psychology (1920); 3: 1-14.
[15] Watson JB. Psychological care of infant and child (1928). New York: WW Norton Company Inc.
[16] Seligman MEP & Maier SF. Failure to escape traumatic shock. Journal of Experimental Psychology (1967); 74: 1-9.
[17] Watson J & Ramey C. Reactions to response-contingent stimulation in early infancy.  Revision of paper presented at biennial meeting of the Society for Research in Child Development.  Santa Monica, CA, March 1969.
[18] http://www.irishtimes.com/newspaper/health/2011/0726/1224301372540.html (Accessed July 27, 2011)
Further readings on Emotion in Infants and Attachment Theory, as kindly recommended by Dr. Andreia C.K. Mortensen:
Wolff, P.H. 1987. The development of behavioral states and the expression of emotion in early infancy: New proposals for investigation. Chicago: University of Chicago Press.
Bowlby, J. (1969,1982) Attachment [Vol. 1 of Attachment and Loss]. London: Hogarth Press; New York, Basic Books; Harmondsworth, UK: Penguin.


10 komentářů:

 1. Ach jo. Tolik dobrého úsilí, tak promarněno :-(
  Toto není nejlepší forma, jak šířit osvětu kontaktního rodičovství. Emotivně napadat jiné... to nutně vyvolá jen další potvrzení jejich předpokladu "já jsem racionální vědec, oni jsou poblázněný alternativní matky" (Pokud to něco vůbec vyvolá - dokud tato osvěta nebude mluvit jejich řečí = fakta, čísla, vědecké publikace, nebudou jí věnovat pozornost)
  S obsahem článku plně souhlasím, s jeho formou naprosto ne.
  Chtělo by to si uvědomit, že naprostá většina těch "expertů a zaříkávačů dětí" prostě nemá dostatek informací. Je to smutné (zvlášť když se touto oblastí třeba živí) ale je to tak. A jen proto že někdo něco neví, nemusíme je hned napadat. Souhlasit s nimi nemusíme (a dobře děláme), ale respektovat je musíme.
  Jsem přesvědčena, že valná většina jich šíří tyto bludy ne proto, aby uškodili dětem, nebo aby si co nejvíc namastili kapsu, ale proto, že jsou přesvědčeni o své pravdě a o tom, že pomáhají rodičům (a potažmo i dětem).
  Bohužel, taková je doba - hledat jednoduchá řešení, pokusit se i s dětmi žít jako bez nich (nepřizpůsobit se jim, ale přizpůsobit je), všechno je zaměřené na výkon (matky se předhánějí v kolika měsících už jejich miminka nepotřebovala v noci kojit), lidé neumí sami projevovat emoce (a tak je neustálé dětské projevování jich znervózňuje), atd. Tihle "experti" prostě pokryli poptávku po jednoduchém řešení s pláčem dětí.
  Problém ani tak není v expertech, jako v matkách - odnaučily se během několika generací poslouchat své instinkty a CHTĚJÍ aby jejich děti neplakaly. (Místo aby chtěly, aby jejich děti byly spokojené, i když občas plakat budou)
  Jak z toho ven?
  Podle mne jedině osvětou. Na vědecké úrovni pro vědce a na masové úrovni pro rodiče. Tzn. v prestižních vědeckých periodikách a v mainstreamových médiích. Jinak to stále bude házení hrachu na zeď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Částečně souhlasím s autorkou, částečně souhlasím s opovrhovanými vědci. Forma článku je patetická, ale díky tomu si jen snáze najde své příznivce z řad, kam cílí. Pokud by byla forma jiná, stejně si někoho, kdo má na věc jiný názor, nezíská. Všichni tihle autoři totiž účelově vybírají fakta a odkazy, které podporují jejich verzi výkladu. Nicméně to vaše věčné odkazování se na minulost (kdysi jsme žili v souladu s...) je podle mě trochu zavádějící klišé. Dříve se děti rodily coby domácí pracovní síla a to v dostatečné kvantitě (protože většina dětí předčasně zemřela), aby se dospělosti dožilo co největší možné množství nejsilnějších jedinců. Kontakt byl nutností, protože se muselo tvrdě pracovat - od brzkého rána do večera. Hence nošení v šátcích - na pole se prostě muselo, byla to dřina a mamča si nemohla dovolit investovat cenný čas nebo vlastní zdroje energie na odskočení si domů k dětské postýlce. A tak by se dalo pokračovat. Ne, opravdu to není o tom, že dříve byly dětské potřeby vyslyšeny empatickými matkami, které ještě neztratili své instinkty! A stejně tak to dnes není o tom, že jsme necitliví, sobečtí tupci, kteří upřednostňují vlastní pohodlí nad potřebami dítěte (takoví tupci jsme totiž odjakživa). Dobrá matka své dítě povine, utěší, je mu oporou, ať už je to "bio nosnice" nebo "estevillačka" nebo cokoliv mezi tím. Pokud žena netrpí nějakou poruchou osobnosti nebo poporodní depresí, své dítě miluje, hladí, hýčká. To že ho naučí v noci spinkat o samotě a neplakat ještě neznamená, že od rána do večera (plná energie, protože své síly aspoň trochu zregenerovala přes noc) do něj neinvestuje vše, včetně své lásky. Proboha, vždyť kdo tady mluví o tom, že taková žena dá do postýlky dítě nepřebalené, nenapapané, nepomazlené a celých 24 hodin jej mučí ignorováním jeho potřeb??!! A mimochodem, nahlíženo na věc jinou optikou by se také mohlo vysvětlovat neplakání jako forma naučené moci nad svými děsy, že bez matky nemůžu existovat...

   Vymazat
 2. Naprostý souhlas s Lucií Machutovou. To podání je děsné, hodně mě odradilo a určitě nebudu jediná. Navíc mi přijde, že hodně věcí se v knihách píše....není to žádný převratný zázrak, co autorka napsala. :-)

  OdpovědětVymazat
 3. Podání je americké - v Americe jsou tak nechutné kampaně např. proti společnému spaní s kojenci, že autorku naprosto chápu (něco má možná na svědomí i můj překlad, nejsem překladatelka, jen mě to téma zajímá). Ale pokud si přečtete články od expertů na Estivillovu metodu na českém internetu, možná vám ten tón bude připadat přiměřenější. Třeba zde:
  http://www.tymprozdravi.cz/clanek/nespavost-u-kojencu-aneb-detska-nespavost-zpusobena-nespravnymi-navyky
  Nevím proč bych měla respektovat někoho kdo takto poškozuje matky a děti pod záštitou vysokoškolského titulu. To že paní MUDr. odbornice na spánek nemá základní znalosti z psychologie je její problém. Pokud vám tento článek přijde zbytečný, tak je to jen dobře pro vás. Ale jiným maminkám přišel užitečný. Je v něm mnoho "nasranosti", ale ještě více vědeckých informací. "Nasrat" se a vymezit se je někdy zdravé.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlasim protoze pokud "vedci" a "experti" nemaji dostatek snalosti a zkusenosti (ani tech zakladnich) tak by nemeli nic publikovat a poucovat ostatni!

   Vymazat
 4. Děkuji za překlad! Možná to v češtině zní drsně, ale tohle je asi americký styl. Rozhořčení paní doktorky Cassels je v tomto případě na místě. Nevhodným přístupem mohou rodiče skutečně dětskou psychiku nevratně poškodit. Jistě že dnes existuje spousta knih o výchově, kde vhodné informace najdete. Na druhé straně existuje možná ještě víc takových knih, kde se dočtete, že novorozence je třeba nechat vyřvat, jinak s vámi svým pláčem bude manipulovat. Jsou prostě matky, které jsou nezkušené a nejisté a nedají na svůj instinkt, místo toho se spolehnou na špatnou radu "odborníka" - například své obvodní lékařky. Dětští psychologové a spol. by se prostě měli vzdělávat celý život a číst nejnovější výzkumy, jinak ať vrátí diplom.

  OdpovědětVymazat
 5. Skvely clanek, dekuji, napsano normalnim zpusobem, (a ktery odpovida zavaznosti tematu).

  OdpovědětVymazat
 6. Krásný článek, díky, Anko, s dovolením si ho půjčím na stránky...

  OdpovědětVymazat
 7. "zaříkávač dětí" odkazuje na jednu konkrétní autorku (jejíž knihu jsem mimochodem četla, kontaktní není, ale je z těch rozumnějších). U nás skutečně situace není tak kritická (nebo se pohybuju v jiných kruzích), ale v UK/USA je běžné být NEkontaktní, počínaje samostatným dětským pokojem už od narození.

  S formou vůbec problém nevidím!

  Je někde přeložené i pokračování článku, případně odkaz na původní články?

  OdpovědětVymazat

O souměrnosti při nošení

Souměrnost je něco, co velmi často hodnotíme a kontrolujeme. V různých odvětvích lidské činnost. Souměrnost je to...