středa 8. března 2017

Mám pro vás dobrou zprávu – nejsme husy…


Ne, nemířím tím k žádným genderovým půtkám, ale kam jinam, než k mateřství. Často s ženami na kurzech hovořím o bondingu, procesu, v němž si matka vytváří pouto ke svému dítěti a dítě k ní. V tomto procesu hraje zásadní roli období těsně po porodu. Je sice pravda, že pouto se vytváří už mnohem dříve, možná ve chvíli, když žena zjistí, že je těhotná, možná už když spermie splyne s vajíčkem a možná že tehdy, kdy žena a muž poprvé pomyslí na své budoucí dítě… ale přesto je z neurologického pohledu zásadní okamžik, kdy se do pouta poprvé vmísí další smysly, zrak, dotek a čich. Tehdy nastává něco unikátního.
Světový odborník na perinatální neurovědu a propagátor Kangaroo Mother Care (klokánkování) Dr. Nils Bergman poukazuje na množství výzkumů, které prokazují, že kontakt matky a dítěte (ale i otce a dítěte) v prvních hodinách a dnech po porodu, má zásadní vliv na celostní zdraví dítěte. Čím blíže k porodu, který představuje hormonální vrchol v životě ženy/matky a jejího dítěte, tím větší je význam kontaktu. Tento vliv je měřitelný na různých úrovních ještě mnoho měsíců a možná i roků poté.
Mnoho odborníků se v posledních letech snažilo vysvětlit proces bondingu tak, aby bylo všem jasné, že se nejedná o nějakou vágní psychologickou kategorii. Šli na to přes biologii a etologii a jako příměr používali tzv. imprinting neboli vtiskování. To je vrozené chování, jakési rychlé učení, které probíhá v krátké a extrémně citlivé periodě. Velmi dobře ho kdysi popsal etolog Konrad Lorenz u hus. Zjistil, že když se jim v tomto citlivém období vtiskne obraz matky husy, budou už mláďata na věky poslušně následovat matku husu. Pokud se jim v tomto období zjeví fousatý výzkumník, budou mláďata poslušně pochodovat za Konradem Lorenzem. Neměnnost vtiskování je opravdu děsivá.


Bohužel, toto poznání nás matky často vede k smuku a beznaději, že jsme propásly ty podstatné okamžiky a nic na tom nezměníme. To je špatná interpretace.
My lidé totiž nejsme husy. Naše sociální struktury jsou jiné, naše rodičovství je jiné. A to se odráží i v neurohormonálních procesech. Proto také u lidí nehovoříme o imprintingu, ale o bondingu. A bonding je proces, který trvá, a na kterém se dá mimojiné vědomě pracovat. Stále ale platí, že čím blíž k porodu, tím více jsou nám na pomoc vrozené mechanismy.

Nesvalujme tedy vinu jen na naše porodnictví, ve kterém je stále zvykem z rutinních důvodů oddělovat matky a děti, kde je stále špatně chápán význam kontaktu s matkou pro biologické zdraví, zejména pokud je dítě nemocné. Máme mnoho šancí, jak kontakt obnovovat a čím dřív s tím začneme, tím lépe pro nás i naše děti.

Další věc, která znesnadňuje uchopení bondingu, je naše snaha o včlenění bondingu do institučního fungování naší společnosti. Snaha popsat, změřit a aplikovat. Bonding je v mnoha článcích popisován spíše jako technika, zejména bonding po porodu.Vzniklo tak přesvědčení, že bonding je něco, co se provádí nebo aplikuje. Dítě se plácne na matku, nechá se tam po určitý čas, nakonec se přisaje na bradavku a máme splněno. Ženy pak často říkají, „měla jsem bonding“ nebo „neměla jsem bonding“. Ráda bych vás uklidnila. Všechny jste měly bonding. Jen někdy probíhal v příznivých a podpůrných podmínkách a někdy vám byly házeny klacky pod nohy. Bonding je biologický proces, tak složitý, že se mu dnes věnuje mnoho vědecké pozornosti a stále přicházejí nové a nové informace o jeho fantastické podstatě.

Panta rhei – vše plyne, jak řekl Platon. Proces, který zásadně ovlivňuje naše vazby k našim rodičům a dětem je dlouhodobý, má své vrcholy a své lenivé meandry, ale nejsme jeho oběťmi. Máme možnost ho ovlivňovat. A jedním z největších nástrojů je pro všechny savce, tedy i pro člověka, kontakt. Tak jednoduše to příroda zamýšlela.Nechcete být oběťmi, ať už systému a chodu institucí nebo vlastní biologie? Noste své děti, buďte s nimi, dotýkejte se jich, obejměte své partnery, své rodiče, své sourozence. A je-li to těžké, postupujte po malých krůčcích. Má to smysl. Kdykoliv v našich životech.

Žádné komentáře:

Okomentovat

O souměrnosti při nošení

Souměrnost je něco, co velmi často hodnotíme a kontrolujeme. V různých odvětvích lidské činnost. Souměrnost je to...